Wyjazd

Wyjazd tuż tuż!

29 lipca 2019
Wyjazd ze Złotoryi – godz. 9:00 (spod ZOKiR)
Wyjazd z Wrocławia – godz. 10:30 (spod Wzgórza Andersa)